Dit is Weening Adviesgroep

Dit is ons advies

Onze kernactiviteit is advisering. Als tussenpersoon hebben wij geen voorkeur voor maatschappijen en kunnen wij onafhankelijk op zoek gana naar de beste oplossing voor uw specifieke situatie. Ons professionele en deskundige team van adviseurs werkt op de volgende adviesterreinen:

 1. Schadeverzekeringen particulier en zakelijk
 2. Hypotheekadvies
 3. Risico’s afdekken
 4. Vermogen opbouwen

Bij ons is maatwerk de standaard

Iedere relatie is uniek en iedere situatie vraagt om zijn eigen oplossing Het daarom belangrijk om als adviseur goed te luisteren naar wat u als relatie wilt, om vervolgens te kijken welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn rekening houdend met fiscale en overige wetgeving en niet te vergeten de acceptatiecriteria van de verschillende aanbieders.  Wij zeggen wel een gekscherend: “als het bij ons niet lukt, lukt het nergens…”  .

Als kantoor denken we in oplossingen.  Niet in onmogelijkheden maar in mogelijkheden.  Dat betekent dat ook wij soms iets moeten afwijzen, omdat het niet mogelijk is, of omdat een andere marktpartij hierin een betere oplossing biedt vanwege een bepaald specialisme.  Nee, is dus ook een antwoord, maar niet nadat we alle opties met u bekeken hebben.

Om een goed advies te kunnen geven, hanteren we over het algemeen de volgende werkwijze:

 1. We inventariseren en analyseren uw wensen en mogelijkheden, rekening houdend met uw wensen, doelstellingen en risicobereidheid.
 2. We adviseren over een mogelijke oplossing po basis van de eerder gemaakt inventarisatie.  Hierbij spelen de geldende fiscale regels en overige wetgeving een belangrijke rol.  Daarnaast hebben we specifieke kennis van de producten van de financiële instellingen waarmee we samenwerken, zodat we ook de verschillende acceptatiecriteria kunnen toetsen.
 3. We leggen contact tussen u en de verschillende aanbieders van financiële producten bij aankoop van deze producten
 4. We begeleiden u na aanschaf van het door u gewenste product.  Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het product, het doorvoeren van wijzigingen en het claimen van schade.  Uiteraard staan wij de relatie ook bij als het gaat om ingrijpende zaken zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid.

In de praktijk vindt altijd een eerste gesprek plaats om met elkaar af te stemmen wat we voor elkaar kunnen betekenen en wat de wensen en doelstellingen zijn.  Aan de hand van dat gesprek, maken wij een korte samenvatting, waarin we de adviesrichting aangeven, de verwachte doorlooptijd, de benodigde stukken en belangrijk ook de te verwachten kosten van het advies.   Aan zo’n eerste gesprek zijn nooit kosten verbonden, door het aangeven van de adviesrichting en het daarbij behorende traject en kosten, weet u vooraf waar u aan toe bent en komt u nooit voor verrassingen te staan.

Inventarisatie

Zoals we al aangaven begint een goed advies, met het goed luisteren naar uw wensen en doelstelling en het in kaart brengen van alle van belang zijnde gegevens.  Na het eerste kennismakingsgesprek gaan we aan de slag en maken voor u een korte samenvatting waarin we de adviesrichting aangeven en het daarbij bijbehorende traject en kosten.  U weet dus vooraf waar u aan toe bent en komt nooit voor verrassingen te staan.

Waar de adviesrichting is bepaald aan de hand van het gesprek en de tijdens het gesprek aangereikte informatie, gaan we na de verstrekking van de opdracht echt aan het werk en zullen we u vragen om stukken aan te leveren, zodat we het advies ook kunnen borgen.

Adviesrapport

Aan de hand van de aangeleverde stukken werken we een adviesrapport uit.  Hoewel het rapport inhoudelijk afhankelijk is van de adviesvraag, zal de rapportage bijna altijd de verschillend risico’s en scenario’s bevatten rondom overlijden, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.  Wat betekenen deze zaken voor uw inkomens- en vermogenspositie ?  Hoe verhoudt dit zich tot uw hypotheeklasten, overlijdensrisico, eerder stoppen etc.

Bemiddeling

Voor zover het rapport komt tot advies inzake mogelijke oplossingen, worden ook de verschillende mogelijkheden op de markt met elkaar vergeleken en op basis van uw wensen en doelstellingen beoordeeld welke het meest passend is.

Vervolgens leggen wij contact tussen u en de aanbieders van de producten door het opvragen van de benodigde offertes, afgifte van polissen en het aanleveren en opvragen van de benodigde stukken.

Nazorg

Als vervolgens het product is afgesloten en het via onze bemiddeling loopt, dan zijn we er voor u, als u vragen heeft over het product, als er wijzigingen zijn in voorwaarden of wettelijke regelgeving, bij het doorvoeren van wijzigingen en het claimen van schade.

Ons team

Wij zijn een relatief kleine speler op de markt, maar wel van alle markten thuis.  Het is onze overtuiging dat de mensen die u aan de lijn krijgt zo allround mogelijk moeten, zodat u niet steeds van het kastje naar  de muur wordt gestuurd binnen een organisatie.

Drie van onze adviseurs zijn dan ook allround opgeleid en beschikken over de WFT diploma’s

Basis, particulier en zakelijk, hypothecair en consumptief krediet, vermogen, zorg en inkomen

Daarnaast is één van de adviseurs specifiek voor hypotheken en vermogen opgeleid.

Uiteraard volgen alle medewerkers de vereiste permanente educatie en wordt deelgenomen aan de vereiste examens hiervoor.

Onze producten

Ons kantoor adviseert en bemiddelt op het gebied van de volgende producten:

 • Particuliere schadeverzekeringen
 • Zakelijke schadeverzekeringen
 • Inkomensverzekeringen (arbeidsongeschiktheid)*
 • Zorgverzekeringen

Verder adviseren en bemiddelen we op de volgende adviesterreinen:

 • vermogensadvies (levensverzekeringen/lijfrente etc.)*
 • Afdekken risico’s *
 • Hypothecair krediet*
 • Consumptief krediet*
 • beleggingsproducten Nationaal Regime*

Onze kosten

Voor particulier en zakelijke schadeverzekeringen geldt, dat onze kosten zijn inbegrepen in de premie die u betaalt. De verzekeraar voldoet deze kosten aan ons in de vorm van provisie.

Per 1 januari 2013 wordt er geen provisie meer uitgekeerd aan tussenpersonen over het advies met betrekking tot hypotheken, afdekken risico’s en opbouw van vermogen (onder kopje Onze producten aangegeven met een *). Deze advieskosten worden middels een declaratie bij u in rekening gebracht. Onze medewerkers worden op vaste basis beloond en ontvangen geen omzet afhankelijke beloningen.

Kosten tijdens een adviestraject

De eerste stap in het adviestraject, het oriënterende inventarisatiegesprek, is vrijblijvend en kosteloos. In dit gesprek bekijken we wat uw wensen en doelstellingen zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. In de twee daaropvolgende stappen adviseren en bemiddelen we. Deze werkzaamheden worden door ons gedaan op basis van een vooraf afgesproken bedrag, zodat u precies weet wat u van ons kunt verwachten.

Eenmalige kosten van advies en bemiddeling bestaan alleen uit de kosten die we op dat moment voor u maken. er wordt geen rekening gehouden met eventuele toekomstige kosten. Dat is eerlijk en transparant.

Kosten na het adviestraject

Om ook na de aanschaf van het financiële product er voor u te zijn, vragen wij van u jaarlijks een geringe bemiddelingsvergoeding) inzake nazorg.  Hiervoor voeren wij de administratie van het product en houden wij u op de hoogte van wijziging in wetgeving of in de product voorwaarden. Tevens staan wij voor u klaar als het gaat om vragen en of wijzigingen.

In het verleden waren deze werkzaamheden onderdeel van de provisie die in de prijs van het product was opgenomen. Deze provisie is uit de prijs van het product gehaald. Hiervoor in de plaats komt de geringe bemiddelingsvergoeding.  In de meeste gevallen geldt dat u goedkoper uit bent dan voorheen.

Nieuwe adviesvraag van een bestaand product

Het kan voorkomen dat er tijdens de looptijd van een financieel product een nieuwe adviesvraag is.  Dit betekent dat er opnieuw advies- en bemiddelingskosten gemaakt moeten worden.  Wij willen graag voorkomen dat u tegen hoge eenmalige kosten aanloopt en wij willen het vragen om advies laagdrempelig houden.

Daarom heeft Weening Adviesgroep het mogelijk gemaakt om op jaarbasis twee dagdelen advies in te kopen: naast uw bemiddelingsvergoeding (inzake nazorg) betaalt u maandelijks een kleine vergoeding, waardoor u zonder tussentijdse declaratie met al uw adviesvragen bij ons terecht kunt.

Op deze wijze hebben we een transparant en betaalbaar beloningssysteem.  Onder de downloads treft u onze tariefkaart aan.

Veelgestelde vragen

Kan ik ook buiten kantooruren een afspraak maken voor een adviesgesprek?

Ja, onze adviseurs maken ook afspraken buiten kantooruren, bijvoorbeeld ’s avonds bij u thuis.  Veelal geven de agenda’s overdag meer ruimte, maar in overleg is veel mogelijk.

Wordt ik binnen Weening Adviesgroep aan een vaste adviseur gekoppeld?

In principe wel.  Het is zo dat in veel gevallen u steeds met dezelfde adviseur van doen heeft, maar we kunnen elkaar 1:1 vervangen bij afwezigheid en zaken eenvoudig van elkaar overnemen.

Weet ik van te voren welke kosten voor het advies worden gerekend?

Jazeker, Weening Adviesgroep heeft de insteek om na de inventarisatie altijd een kostenopgave te maken.  Bij akkoord wordt deze getekend en wordt een aanvang gemaakt met de werkzaamheden.  Op deze wijze weet u vooraf waar u aan toe bent.

Kan ik met het advies van Weening Adviesgroep toch elders ene product afsluiten?

Uiteraard is dit mogelijk.  De splitsing tussen advies en bemiddeling maakt het mogelijk dat u met een door ons uitgebracht advies bij een andere aanbieder het product aangaat. De kosten voor het adviesgedeelte worden voor het advies in rekening gebracht.

Waarom beschikt de site van Weening Adviesgroep niet over rekentools voor de maximale verstrekking van hypotheek of de berekening van pensioentekorten etc.?

Dit is een bewuste keuze.  We willen met onze site iets vertellen over ons kantoor.  We zijn een advieskantoor, waarbij het belangrijk is om uitgaande van de juiste informatie over uw persoonlijke situatie, uw wensen en doelstellingen alsmede uw risicobereidheid, te kijken welk product gegeven de situatie het beste past.

Standaard rekentools kunnen derhalve een fout beeld geven, of een verkeerde interpretatie geven.  Een goed advies kan alleen na een goede inventarisatie van de gegeven situatie.