Dit is Weening Adviesgroep

Dit is onze klantenservice

Korte lijnen dat is wat u van ons kunt verwachten.  Als u ons belt krijgt u direct iemand aan de lijn die inzage heeft in de dossier en belangrijker nog verstand heeft van zaken.  U kunt direct uw verhaal kwijt, zonder lange wachttijden, keuzemenu’s etc.

Iedere dag zijn we van 09.00 uur ’s ochtends tot 17.00 s’middags telefonisch bereikbaar en kunt u bij ons terecht voor:

  • alle vragen over (bestaande) lopende verzekeringen
  • het afsluiten van nieuwe verzekeringen
  • het doorgeven van wijzigingen in verzekerde zaken en/of wijzigingen in de persoonlijke situatie
  • Schademeldingen en afwikkeling
  • alle overige beheerszaken
  • Het inplannen van een adviesgesprek met één van onze adviseurs

Uiteraard bent u tijdens kantooruren ook altijd welkom bij ons op kantoor aan de Het Spaarne 47 in Dronten.  Er is altijd wel een adviseur aanwezig om u van dienst te zijn of een afspraak met u in te plannen.

Mutaties

U kunt kleine wijzigingen zoals een adreswijziging of een nieuw rekeningnummer aan ons doorgeven via een email of ene telefoontje. Indien u ene digitale polismap heeft, dan kunt u deze ook via de digitale polismap doorvoeren.  in de praktijk proberen we de wijziging dezelfde of uiterlijk de volgende dag te verwerken.

U kunt (rechtsboven op de website) inloggen in uw eigen digitale polismap. Indien u nog niet over een digitale polismap beschikt en u wilt dit wel, dan kunt u hiervoor een inlogcode laten aanmaken via ons.

Wijzigingen in de verzekeringsdekking kunt u eveneens telefonisch doorgeven of via de email.  Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via het speciale spoednummer dat vermeld is op het antwoordapparaat.  (kan wisselen van medewerker)

We kunnen voor de meeste particulier verzekeringen direct dekking verlenen.  Voor sommige zakelijke verzekeringen is dit gezien de complexiteit niet mogelijk.  Het heeft altijd de voorkeur om tijdig zaken aan te melden om hiaten in de dekking te voorkomen.

Schademelding

Indien u schade heeft, waarvoor directe aandacht nodig is, kun u ook buiten kantooruren altijd bellen met ons kantoor 0321-335533, hiertoe staat op het antwoordapparaat het nummer van de schadecorrespondent. We kunnen dan direct maatregelen nemen en u adviseren over de wijze waarop te handelen. Bij calamiteiten zal direct een expert worden ingeschakeld die ook advies kan geven over schadebeperkende maatregelen.

Voor de ‘gewone’ schade kunt u de schade aan ons melden via email, de telefoon 0321-335533 Indien u niet (meer) over een schadeformulier beschikt, kunt u deze op de website downloaden onder de downloads. Indien deze voorzien van een reparatienota/begroting wordt ingediend, zal bij gebleken dekking de schade snel kunnen worden afgewikkeld.

Bij autoschade, zal indien de auto casco verzekerd is, veelal worden doorverwezen naar een samenwerkend autobedrijf. Daarnaast regelen we voor u een expert en indien noodzakelijk stellen we de tegenpartij aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.

Voor het verhalen van schade op een aansprakelijke derde , bent u alleen verzekerd indien er ook aanvullend rechtsbijstand is verzekerd. In de meeste gevallen zal de verzekeraar de cascoschade verhalen op de tegenpartij waarna wij aanvullend uw persoonlijke schade verhalen, zoals persoonlijke eigendommen, waardevermindering, letsel etc.  We doen dit echter als service , omdat hiervoor gene dekking is.  We hebben voor verhaalschaden een contract afgesloten met CED Claimservice een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verhalen van schade.  Daarnaast hebben we goede contacten met diverse letselschadebureau’s.

Bij schade is het belangrijk dat er altijd namen worden genoteerd van eventuele getuigen en duidelijke gegevens worden opgenomen van de tegenpartij. Met de mobiele telefoon kun je foto’s nemen van een eventuele groene kaart, rijbewijs en kenteken van de tegenparij en….belangrijker nog de situatie van het ongeval even vastleggen. Bij autoschade is een politierapport een pré, maar in de praktijk niet altijd haalbaar. het is dan belangrijk dat de partijen gezamenlijk het schadeformulier invullen en tekenen.   Bij autoschade waarbij maximaal 2 partijen betrokken zijn, mag dat ook met de schade-app van het Europese Schadeformulier.

Voor alle schade geldt, dat verzekerde alle maatregelen mag nemen om schadebeperkend op te treden en dat deze kosten ook aanvullend kunnen worden geclaimd. Onder de downloads treft u de verschillende schadeformulieren aan.

Veelgestelde vragen

Kan ik ook buiten kantooruren een mutatie op een verzekering doorgeven?

Ja, u kunt mutaties ook doorgeven via de mail, wij zullen dan de volgende dag contact met u opnemen en de mutatie verwerken. In principe kunt u ook een auto op deze wijze muteren, mits u een bestaande autoverzekering bij ons heeft lopen.  Betreft het de eerste keer dan is contact met een medewerker vereist. U kunt dan het schadenummer bellen zoals dat op ons antwoordapparaat staat en de dienstdoende schadebehandelaar kan dan de auto in dekking nemen.

Wat zijn de openingstijden van Weening Adviesgroep?

Tijdens kantooruren is ons kantoor geopend van 9.00 uur tot 17.00. Buiten kantooruren alleen op afspraak met één van onze adviseurs.  Voor schade en andere dringende zaken zijn we overigens altijd telefonisch bereikbaar, waarna zo nodig direct actie kan worden ondernomen.

Waaruit bestaat de meerwaarde van een tussenpersoon bij schade?

Uiteraard zal bij een doorsnee glasschade of inboedelschade die meerwaarde van minder belang zijn, maar juist bij aansprakelijkheidsschade en het verhalen van schaden op derden en letsel zal de tussenpersoon met zijn specifieke kennis, ervaring en contacten zijn meerwaarde kunnen aantonen. Verder bij de persoonlijke aandacht en directe ondersteuning indien directe actie vereist is.

Klopt het dat veel kleine schademeldingen kunnen leiden tot een afwijzing vanwege een hoog claimgedrag?

Ja, Bijna alle verzekeraars registreren schademeldingen en zodra een melding wordt gedaan is er sprake van een schade, los of er wel of niet voor deze schade een uitkering volgt.  Zo kunnen schademeldingen die nooit tot een uitkering hebben geleid tot een afwijzing leiden bij een nieuwe aanvraag. Een tussenpersoon kan veel schademeldingen reeds vooraf inschatten waarmee wordt voorkomen dat deze worden geregistreerd.